Våra behandlingar och priser

Vi utför många olika typer av behandlingar. Hör gärna av dig om du undrar över vad en speciell behandling skulle kosta för just dina behov. För hela prislistan och mer info som pdfklicka här.

Prissättningspolicy

Det råder fri prissättning inom tandvården i Sverige. I tandvårdsförsäkringen finns s.k. referenspriser. Dessa är framtagna av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De utgör beräkningsgrund för tandvårdsersättningen. Våra och de s.k. referenspriserna sammanfaller ofta. I de fall våra priser överstiger referenspriserna beror det på att vi måste ha kostnadsteckning. Har du frågor om våra priser. Kontakta oss.

Tandtekniska arbeten

Vi har sedan många år ett nära samarbete med med två tandtekniska lab i Örebro. Dentaltjänst/Aurum och Fenix Dentallab.